Skip to content

Inspectie van hoogspanningsinstallaties (IHS-1)

Inhoud

Hoogspanningsinstallaties moeten periodiek worden geïnspecteerd om zoveel mogelijk zekerheid te hebben dat deze veilig en bedrijfszeker zijn. Met de nieuwe norm NEN 3840:2019 is nu ook structuur gegeven aan de inspecties. De installatieverantwoordelijke zal een inspectieplan moeten opstellen en moet daarvoor wel de kennis hebben om de juiste inspecties te omschrijven en uit te voeren. In de nieuwe cursus ‘Inspectie van hoogspanningsinstallaties (IHS-1)’ wordt behandeld wat de achtergronden zijn van de inspecties, welke eisen de norm NEN 3840 stelt aan inspecties, hoe een inspectieplan wordt opgesteld en hoe een eenvoudige inspectie wordt uitgevoerd. 
De cursus is bedoeld voor installatieverantwoordelijken hoogspanning en assetmanagers die hoogspannings-installaties in hun beheer hebben.


Inhoud cursus

Naast het bestuderen van theoretische kennis wordt er geoefend in een praktijkinstallatie. De onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn:

• Wetgeving (Bouwbesluit, Arbobesluit, EED)
Normen, inspectieverplichtingen uit NEN 3840
Onderhoud en onderhoudsstrategieën
Soorten inspectie en inspectietermijnen
Werkprocedures uit NEN 3840
 Risico’s van inspecties en veiligheidsmaatregelen
Algemene aspecten van hoogspanningsinstallaties (ruimten, tekeningen, kortsluitenergie, stelsel)
Aanpak inspectie en inspectieplan
Visuele inspectie
Beoordeling geschiktheid van de installatie
Aarding, eisen en meting
Eenvoudige metingen van veilige afstand
Oliegevulde transformatoren en droge transformatoren
Kabels
Beveiligingen en smeltpatronen
Schakelaars
Hulpmiddelen bij de installatie
Registratie van de inspectie


Koploper in cursusmateriaal
Praktijkgerichte benadering


Meer dan 25 jaar ervaring

Ervaring van cursisten

“Goede cursus voor Atex” 

 J. van de Bent  – februari 2024

Ervaring van cursisten

“Zeer interessant en leerzaam” 

 H. van Emsen  – februari 2024

Ervaring van cursisten

 

 “Goede kwaliteit en inhoudelijke kennis van de instructeur”‘ 

B. Janssen – februari 2024

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies?

Marjolein van Dijk
Marjolein@ambitech.nl


0182 – 55 14 55