Skip to content

Wat is de kracht van Ambitech?

Ambitech staat klaar voor technici die hun kennis en kunde willen uitbreiden. Technische vakken zijn geweldig interessant en techniek vormt de basis van vrijwel elk bedrijfsproces. Het is dan een gemis dat er regelmatig minder echte vaklieden in Nederland worden opgeleid. Om die beperkte instroom van nieuwe krachten te compenseren is het hard nodig dat werkenden steeds worden bijgeschoold. Daar ligt de kracht van Ambitech! 


“De kracht om mensen te laten leren en ervaren” 

Ambitech is als opleidingsinstituut bekend in heel Nederland. De korte praktische cursussen worden verzorgd door een groep ervaren vakdeskundigen. Een goede theoriekennis, een didactische aanpak en een in de praktijk gerijpte vakkennis maken van onze vakdeskundigen prettige docenten. Onze lesaanpak is eenvoudig, maar doeltreffend:

Een goede theoretische onderbouwing;

  Een duidelijk verband met de praktijk;

  Veel oefenen.

Wij verzorgen de cursussen in ons trainingscentrum in Moordrecht in kleine groepen van maximaal 10 deelnemers. Ook een in-companycursus behoort tot de mogelijkheden.

Ambitech trekt om haar aanpak dan ook de nodige aandacht. Zo verschenen over Ambitech diverse publicaties in de vakbladen, zoals Installatie Journaal, ElektroBase, MAG 1010, Elektroflash en News3140.

Corona

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat het lesgeven veranderd is. En met die verandering zijn wij mee gegaan. Dat wil zeggen dat elke deelnemer zich nu op de lesdag kan voorbereiden met lesboek en ons elektronische toetsingssysteem.

Op de lesdag wordt de theorie nog kort behandeld, maar wordt er verder zoveel mogelijk aan de praktijk gedaan.

De praktijk gebeurt in kleine groepjes met voldoende onderlinge afstand. Op de lesdag zijn alle mogelijkheden aanwezig om hygiënisch te werken: handen wassen, schoonmaakdoekjes, hand-alcohol en wegwerphandschoenen. Uiteraard wordt onze lesruimte dagelijks voor aanvang schoon gemaakt.

Lesmateriaal
“op maat”

Ambitech ontwikkeld praktijkgericht lesmateriaal in nauwe samenwerking met Uitgeverij Vertoog, dé technische uitgeverij op het gebied van (elektro)techniek.

Dankzij de specialisten van Uitgeverij Vertoog is het mogelijk  lesmateriaal van hoog niveau volledig af te stemmen op de doelgroep.

Privat label
Het is ook mogelijk om lesmateriaal te voorzien van een omslag in uw eigen huisstijl. 

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies?

Marjolein van Dijk
Marjolein@ambitech.nl


0182 – 55 14 55