Skip to content

ATEX - ADN voor binnenvaartschepen

Inhoud

De cursus ATEX/ADN voor binnenvaartschepen richt zich op de elektrische installaties in de explosiegevaarlijke gebieden van binnenvaarttankers, bilgeboten en bunkerboten. Voor deze gebieden geldt niet de Europese Richtlijn ATEX 153, maar hier moet deels wel explosieveilig materieel worden toegepast. De eisen aan de gebieden, aan de installatie, aan de documentatie en aan de inspectie wijken sterk af van ATEX-situaties in industriële omgevingen. 

Erkende bedrijven binnenvaart

Als uw bedrijf een bedrijfserkenning voor elektrische inrichtingen wil aanvragen bij de Inspectie leefomgeving en transport moet uw bedrijf voldoen aan een aantal voorwaarden. Er moet o.a. worden aangetoond dat het bedrijf beschikt over voldoende gekwalificeerd personeel. Aan deze voorwaarde kan worden voldaan als de medewerkers onze cursus ATEX-ADN voor binnenvaartschepen volgen en het examen van SABV met goed gevolg afleggen.

De erkenningsvoorwaarden van ILT vindt u hier.


Inhoud cursus

Ambitech verzorgt een tweedaagse cursus over juist deze aspecten.

Deze cursus is een must voor iedereen die zich bezighoudt met het aanleggen, controleren, inspecteren of onderhouden van elektrische installaties op deze schepen. Voor personen die deze inspectie (volgens de norm NEN-EN-IEC 60079-17) uitvoeren en hiervoor tekenen is het zelfs een verplichting om in aanmerking te komen voor een erkenning van de overheid. De normen NEN-EN-IEC 60079, deel 14 en 17 worden behandeld. De cursus omvat de modulen 001, 003 en 006 van IECEx 05, voor zover van toepassing op schepen.

De deelnemer ontvangt voor de cursus een lesboek en een inlogcode voor ons elektronisch oefensysteem. Met het lesboek en de oefenvragen loopt de deelnemer de theorie door. Op de lesdagen wordt de theoriekennis omgezet in praktische vaardigheid.

Typische onderwerpen die in deze cursus aan de orde komen zijn:

Wetgeving (ATEX, ADN)
Explosierisico’s
Explosiegevaar vallend onder ADN
Type schepen en aanduidingen daarvan
Beschermingswijzen tegen ontploffingsgevaar
Gebieden met ontploffingsgevaar aan boord van schepen
Eisen aan de elektrische installaties per gebied
Eisen aan de documentatie
Inspectie van de elektrische installaties

De inspectie en het opstellen van de documentatie worden met praktijkopstellingen geoefend.


Koploper in cursusmateriaal
Praktijkgerichte benadering


Meer dan 25 jaar ervaring

Ervaring van cursisten

“Goede cursus voor Atex” 

 J. van de Bent  – februari 2024

Ervaring van cursisten

“Zeer interessant en leerzaam” 

 H. van Emsen  – februari 2024

Ervaring van cursisten

 

 “Goede kwaliteit en inhoudelijke kennis van de instructeur”‘ 

B. Janssen – februari 2024

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies?

Marjolein van Dijk
Marjolein@ambitech.nl


0182 – 55 14 55